Yugoslav People's Army / Jugoslovenska Narodna Armija JNA

Lost films

www.dimitrijeostojic.com

Jugoslovenska Narodna Armija (JNA), u svoje vreme respektabilna sila, uredno je fotografijama dokumentovala sve svoje aktivnosti. U vojsci je tada bilo dosta fotografa, što vojnika na odsluženju vojnog roka, što profesionalaca koji su radili u vojnim časopisima ili drugim vojnim strukturama. Svaki veći grad je imao „Dom vojske“, obično lep objekat u centru grada, gde su vojnici uživali u raznim kulturnim dešavanjima od koncerata i filmskih projekcija pa do raznih izložbi. Upravo ti „domovi“ su bili i svojevrsni centri za jačanje morala vojske, pa se posebna pažnja posvećivala i fotografisanju vojničkih aktivnosti.
Vremenom se u tim domovima nakupila i pozamašna arhiva fotografija. Tu je moglo da bude svačega, od života i rada jedinica datog garnizona, preko nebitnih stvari do potencijalno istorijski važnih, nikada objavljivanih fotografija. Onda su došle sumorne devedesete u kojima je nestala i JNA. Zajedno sa JNA nestala je i fotografska kultura u vojsci. Opšti metež je uticao na to da nikog više nije bilo briga ni za dokumentovanja redovnih aktivnosti , a noročito ne za brigu o starim negativima i fotografijama.
Zapuštene gomile srednje-formatnih i 35mm filmova su propadale u zabačenim delovima „domova vojske“ da bi na kraju uglavnom bile spaljene ili na drugi način uništene. Na žalost ti potencijalno vredni negativi nisu uništavani iz bezbednosnih razloga, već su jednostavno nekome zasmetali, neko nije znao šta će sa njima pa ih je spalio ili ostavio nekde da trunu i propadaju. Ovaj scenario se desio u mnogim vojnim ustanovama. Šteta koja je načinjena je neprocenjiva, a ni dan-danas toga niko nije svestan, po najmanje sama vojska.
Kakve to veze ima sa ovom temom?E pa ima…
Deo služenja vojnog roka proveo sam u Požarevcu, i to u komandi Centra za obuku Kopnene vojske. Jednog dana sam dobio čudan zadatak da odem do napuštenog Doma vojske i pogledam neke “stare filmove”. Jedan starešeni me je odveo u podrum tog oronulog objekta i pokazao na gomilu rasutih negativa koji su se nalazili na svega nekoliko metara od kotla za grejanje. U prvi mah nisam mogao da procenim u kakvom su stanju, jer svetla nije bilo. Skupili smo nekako sav materijal i odneli ga na dnevnu svetlost. Posle nasumičnog pregleda shvatio sam da je i pored lošeg stanja moguće iskoristite neke od negativa, i što je još važnije – da na njima ima zanimljivog materijala. Komandant mi je odobrio da sve negative prenesem u komandu CO KoV, da ih očistim, analiziram i probam da spasim što se spasiti može. U to vreme komandant CO KoV je bio puk. Milivoje Pajović, pravi vojnik, vrlo sposoban i obrazovan čovek, koji je od starta shvatio potencijalnu istorijsku vrednost negativa.

Oko 500 negativa uredno spakovanih u sanduk nakon što sam ih preno iz napuštenog Doma vojske…

Naredna dva meseca, od završetka redovnih vojničkih dužnosti pa do kasno u noć, vreme sam provodio u pregledanju negativa uz pomoć lupe i improvizovane sprave sa pozadinskim osvetljenjem. Na kraju sam uspeo da medju gomilom dosadnih snimaka nadjem i po nešto zanimljivo…

Pregledanje negativa nakon redovnih vojničkih aktivnosti…

Sudeći po snimcima koje sam pregledao mogu samo da zaključim da se u Domu vojske mnogo jelo i pilo, gotovo 90% snimaka je bilo sa raznih proslava. Ali na svu sreću našao sam i ono što sam tražio, a to je dosta kvalitetnih i zanimljivih fotografija iz života i aktivnosti JNA u periodu od kasnih ’60 pa do njenog raspadanja.
Na kraju nekako uspeh i da deo zanimljivih negative skeniram na profi skenirama vojnog Foto centra . Očekivao sam da će bar ta ustanova koja se između ostalog bavi čuvanjem arhivskog foto materijala pokazati neko interesovanje za negative koje sam doneo, ali na moje čudjenje dobio sam odgovor da njima sav taj material nije potreban ?! Iako sam odabro vise od sto snimaka za skeniranja, na kraju sam zbog ograničenog vremena uspeo da digatiluzujem svega nešto vise od pedeset . Prema mojim saznanjima sav originalni materijal je nakon mog odsluženja vojnog roka predat Istorijskom arhivu Požarevca.
Na moje veliko zadovoljstvo spašeni negative su vrlo brzo ugledali svetlost dana. Veliki broj fotografija je iskorišćen za potrebe spomen sobe “Dva veka vojske u Braničevu” koja je na vidovdan 2011. godine otvorena u kasarni “General Pavle Jurišić Šturm” u Požarevcu.
Najbolji način da ove fotografije nikada ponovo ne budu zaboravljene je da ih podelim sa vama. Ovo što sledi je pedesetak odabranih fotografija iz života i rada požarevačkog garnizona JNA u period od kasnih šezdesetih pa do početka devedesetih:

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

1.

Zakletva vojnika JNA krajem šezdesetih godina 20. veka u požarevačkoj kasarni “NH Veljko Dugošević”

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

2.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

3.

Posluga puškomitraljeza 7,9 mm M-53

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

4.

Vojnik JNA naoružan automatom 7,62mm M-56 .

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

5.
Posluga haubice 155 mm M-1 na obuci.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

6.
Tenk T-34 sa brojem 2697 je isporučen Jugoslaviji pre rezolucije Informbiroa 1948. Krajem četrdesetih svi jugoslovenski T-34 su označeni brojevima u sekvenci 2500-2925. Ova fotografija je naverovatnije nastala krajem šezdesetih godina u okolini požarevca.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

7.
Pešadija na tenkovima T-34/85 na obuci..

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

8.
Samohodna haubica M7 105mm(ev br.4691) je verzija nastala na osnovama tenka M3 Grant, i u JNA je bio manji broj ovih vozila.Vozilo sa fotografije je verovatno isporučeno još tokom Drugog svetskog rata. U naoružanju JNA znatno brojnija je bila verzija M-7B1 nastala na bazi tenka M4 Šerman.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

9.
Vojnik JNA na obuci u rukovanju ručnim bacačem 44 mm M-57.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

10.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

11.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

12.
Tenk M-4 Sherman.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

13.
Lovac tenkova M-36 Jackson sa poslugom, tokom vežbe.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

14.
Boro Trešnjar? (Na osnovu komentara Areza na kraju ove teme) 

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

15.
Postrojena vojska na pisti kasarne “NH Veljko Dugošević” (danas “General Pavle Jurišić Šturm”) u Požarevcu.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

16.
Vojnici JNA na poligonu sa preprekama.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

17.
Vojnik na “žirafi” naoružan automatom M49/57.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

18.
Dejstvo puškomitraljeza M-53, u pozadini tenk M-4 Sherman.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

19.
Tenk američke proizvodnje M-4 Sherman.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

20.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

21.
Lovac tenkova M18 Hellcat.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

22.
Desant iz helikoptera Mil Mi-4

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

23.
Obuka posluge puškomitraljeza M-53 7,9mm.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

24.
Bestrzajni top 82 mm M60 .

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

25.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

26.
Dejstvo tenka T-55, druga polovina osamdesetih godina.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

27.
Helikopter Sa-341 Gazela (HI-42) u letu iznad logora. Zajednička taktička vežba “Golija ’87”.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

28.
Borbeno vozilo pešadije BVP M-80 tokom savlađivanja vodenih prepreka.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

29.
BVP-M80. U pozadini se vidi grupa oficira, od kojih su : u serdiniMajor Maric, sa leve strane najverovatnije Kapetan Vinaj (Na onovu komentara Vanje)

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

30.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

31.
Tenk T-55A. Desno kapetan Petruševski (prema informaciji iz komentara)

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

32.
“Briefing” tokom zajedničke taktička vežba “Golija ’87”. 16. Septembar 1987.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

33.

Kolona parkiranih BVP-80 u krugu kasarne “NH Veljko Dugošević” (danas “General Pavle Jurišić Šturm”) u Požarevcu. Kraj osamdesetih.
Na slici potporučnik Manić Goran (pre informaciji koju je Nenad dao u komentarima teme)

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

34.
Vojnici pored originalne ruske haubica D-30 122 mm. Update: Fotografija je snimljenja aprila 1985.godine, u sredini je potporučnik Manić Goran, a prvi vojnik sa leve strane je Dražen, koji mi je i preneo ovu informaciju.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

35.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

36.
Helikopter Mil Mi-8 prilikom sletanja na sportski teren u krugu kasarne “NH Veljko Dugošević”

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

37.
Admirala flote Branko Mamula, nakon sletanja helikoptera Mi-8.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

38.
Poseta tadašnjeg ministra odbrane, Admirala flote Branka Mamule požarevačkom garnizonu, sa njegove leve strane kapetan Brus 

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

39.
Posada tenka T-55A. Na slici je i kapetan Brus (prema informaciji iz komentara)

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

40.
BVP M-80A, obuka u savladavanju vodenih prepreka.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

41.
Tenk T-55A.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

42.
Kolona borbenih vozila pešadije BVP M-80.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

43.
Kapetana Trešnjara i Majtan Mihal, Deliblatska peščara 1985. ? (kometar: Meho Majdančić)

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

44.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

45.
Grupna fotografija vojnika i roditelja ispred haubice D-30J (Jugoslovenska verzija D-30M) nakon polaganja zakletve. Požarevac, druga polovina osamdesetih.
Na slici je u sredini verovatno kapetana Bećiri (Na osnovu komentara Nenada)

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

46.

© Dimitrije Ostojic // dimitrijeostojic.com

47.
Vojnici izviđačke jedinice JNA tokom obuke. 1989/90.

Autori fotografija nis poznati, pa je na fotografijama potpis mog bloga, samo iz razloga da bi se znao izvor. Svako ko ima bilo kakave informacije o ljudima, tehnici ili događajima sa fotografija neka mi javi kako bih upotpunio opis fotografija i učinio ih još zanimljivijim. Hvala unapred!Nosilac autorskih prava su nepoznati fotografi i vojska koje više nema, pa smatram da je potpuno fer da fotografije koristite u bilo koje svrhe sem komercijalnih.

Zahvaljujem se Slavku, Bozi13, Nenadu, Mehu koji su svojim komentarima upotpunili opis dela fotografija. Takodje veliku zahvalnost dugujem ekipi sa mycity-military foruma: Mixellotiju, Danku, Siriusu, RJ, Rade012 i ostaloj družini koja je pomogla! Sad ostaje samo da nađemo aktere sa fotografija…

49 thoughts on “Lost films

 1. Diki,

  Bravo! odličan posao si napravio! Neverovatna je količina foto, filmskog i video materijala nestala reorganizacijom i ukidanjem jedinica u Vojsci. Ta vojska kakav god sada “moderan” stav imali o organizaciji, je bila deo naroda i živela i pomagala narodo. Zbog toga je jako velika šteta što je materijal zaturen, izgubljen, uništen …

  Još je veća šteta što i to što ima nije dostupno i pravilno pohranjeno.

  Bravo još jednom!

 2. Strasno mi je kada vidim kakv je opsti odnos naseg naroda prema sopstvenoj istoriji, neke stvari prosto treba sacuvati da bi znali ko smo juce bili i ko smo danas. Drago mi je da si spasio bar nesto i da su negativi nasli svoj dom, koliko je toga zavrsilo u vatri bolje i da ne pomisljamo. Kada vidim samo kolku hrpu starih negativa moje porodice ja imam znam kolki je posao sve pregledati i sacuvati i zato bravo!

 3. Odlične slike, i hvala na tome, da si jih podelio sa ostalima.

  Slika 16
  Vojnik na “žirafi” naoružan automatom M49/57

  Slika 34
  Haubica D-30, originalna ruska

  Slika 45
  Haubica D-30J, Jugoslovenska verzija D-30M

  Nadam se, da neče biti ništa loše, ako poneku sliku umestimo u forum Paluba.info, uz napomenu izvora.

  Hvala
  LPB

 4. Božo hvala na komentaru, već sam izmenio par opisa fotografija. Ako imaš još koju informaciju slobodno napiši. Što se fotografija tiče, slobodno ih postavi na paluba.info.

  Hvala svima na komentarima.

  D.

 5. Svaka čast za obavljen posao. Neke od ovih fotografija bi bile neprocenjive za Wikipediju, razmisli o tome da neke tamo okačiš…

 6. Dimitrije, samo da znaš da krajem januara 2013. izlazi i knjiga “Dva veka vojske u Braničevu”… puno ovih fotki koje si spasao biće zauvek u lepoj monografiji. Pozz.

 7. Odlična kolekcija! Svaka čast! Baš si dočarao tu staru dobru JNA, a i mene je zaintrigirala kasarna u Požarevcu, jer sam tamo služio 2009. godine :)

 8. Svaka čast na ovome što si uradio. Nažalost – nikog ne poznajem sa postavljenih fotografija, vojsku ( JNA ) sam služio u Kraljevu, ali mi je drago kad vidim fotografije iz vremena kad sam i ja bio u vojsci .

 9. POŠTOVANI DIMITRIJE !
  Hvala na velikom radu, na očuvanju dela istorije – na kojeg treba biti i ponosan.
  Pozdrv iz Ljubljane, IGOR

 10. Svaka cast na ovom poslu i trudu koji si ulozio da se sacuva komad istorije. Na zalost danas je jako malo ljudi koji znaju istorijsku vrednost fotografija i starih materijala koji kao po obicaju trunu po memljivim podrumima daleko od uslova u kojima bi trebalo da se cuvaju po pravilu. Nedostaje i ljudi na odgovornim mestima koji ce da ovakav materijal sakupe i daju da se skenira i arhivira na savremeni nacin, a ne da stavljaju nove katance na te podrume gde propada istorija

 11. Tenk T-34 2697 je iz kontigenta isporučenih pre rezolucije IB 1948. Krajem četrdesetih svi jugoslovenski T-34 su označeni brojevima u sekvenci 2500-2925

  Nove isporuke T-34 došle su tek 1966.

  Samohodna haubica M7 4691 je verzija nastala na osnovama tenka M3 Grant, i u JNA je bio manji broj ovih vozila.

  Moguće da je vozilo sa slike isporučeno još tokom Drugog svetskog rata.

  Brojnija je bila verzija M-7B1 nastala na tenku M4 Šerman.

  JNA je imala 399 Samohodnih oruđa M-36 i M-36B1

  Rastureni guseničar, koji služi kao meta je GJ-800, koji je licencno proizvođen u Jugoslaviji

  Original je mađarski Čepel K-800

  Tenkovi 20192, 20060,20050 su T-55A

 12. Sjajan članak, sa tačnim opisima fotografija, što je retkost kod nas i što me je oduševilo.
  Svaka čast na trudu koji si uložio u arhiviranju i razvrstavanju materijala. Za to je trebalo vremena, doduše toga je bar uvek bilo u vojsci ;)

 13. Veliko poštovanje za trud da se sačuva deo naših uspomena na vojničke dane.Sjajan izbor
  fotografija me prosto vratio u vreme kad sam bio vojnik JNA.Član sam foruma bivših pripadnika
  nekadašnje JNA (FBPNJNA).Interesuje me,da li dozvoljavate da koristim neke od ovih fotografija
  za naš forum, svakako uz navođenje izvora. Pozdrav.

 14. Poštovani Dimitrije, u suradnji s forumašem Missarom koji vas je ovdje kontaktirao, postavljamo fotografije iz vaše kolekcije na Forum BPNJNA. Bilo bi nam drago ukoliko biste osjetili potrebu nešto u vezi galerije fotografija komentirati i tamo. Otvorili smo posebnu temu ‘Garnizon JNA Požarevac’. Svaka vam čast na trudu i srdačan pozdrav!

 15. Dimitrije pozdrav ,, fotografija sa ekipom .. haubica 122mm D-30 ,ruska izvedba snimljena je u aprilu 1984g. drago mi je da si to pronašo i ugodno sam se iznenadio kada sam to vidio …u sredini stoji potporučnik Manić Goran… bilo bi mi drago ako neko zna informaciju o tom čovjeku , mislim da je iz okolice leskovca…

  moja malenkost stoji prvi sa ljeva ,,, pozdrav

 16. Mala greška , fotografija sa posadom haubice 122mm d-30 , ruske izvedbe snimljena je u aprilu 1985g ,auto park kasarne Veljko Dugošević…pozz

 17. Dražene, hvala na informacijama! Promenio sam opis fotografije, pa ko zna, možda će se javiti još neko od ljudi sa slike.

 18. dimitrije pozdrav ,molio bih te da ispraviš opis fotografije, naime moja informacija odnosi se na sliku gore iznad … odjeljenje kraj ORGINALNE Ruske haubice 122mm D-30,, nas petorica stojimo a trojca čuće…. pozdrav

 19. SVAKA CAST DIMITRIJE !!!
  Probrao si one bas najljepse i najvrednije
  Te sa ruckova i vecera manje su vazne i interesantne za vecinu…hehe !!!

  Posto ja spadam u one koji su vojni rok sluzili 80-ih…dakle DAVNOOO
  OVE FOTOGRAFIJE IMAJU BAS PRAVU VRIJEDNOST !

  /I JA SAM SE BAVIO AKTIVNO FOTOGRAFISANJEM U JNA …SA MOJOM MALOM PLASTIOCNOM smena 8 KAMEROIM
  A BIO SAM IZNASAO NACIN DA DOBIJEM KLJUC OD FOTO LABORATORIJE I TU SAM NAVECE IZRADJIVAO FOTOGRAFIJE KOJE BI PREKO DANANA SNIMAO NA POLIGONIMA TOKOM NASIH RADOVA I VEZBI.
  Imam nekoliko stotina fotografija snimljenih tokom obuke i odsluzenja JNA 1980.
  u Karlovcu SRO Mekusje i kasnije prekomanda Skopje M.Tito
  pa Na teren Staro i Mlado Nagoricani.
  INZENJERIJA…
  /
  MNOGO HVALA NA ULOZENOM TRUDU I CESTITKA NA USPJEHU !

 20. Sjetno i za svaku pohvalu da se nakon toliko godina podsjetimo na lijepo druzenje u bivsoj vojsci bar preko slucajno ostalih i sacuvanih fotografija. U svakom slucaju pohvaljujem ovu super ideju i nas bivse pripadnike nama zajednicke vojske u to doba iznimno obradujete. Ja sam vojni rok sluzio 1987 godine u kasarni ”Veljko Dugosevic” u Trecem pesadijskom gardijskom proleterskom puku u kojoj je komandant kasarne bio pukovnik cini mi se Dobrasin Prascevic. Sluzio sam kao radio telegrafista u vezi i bio primeran vojnik. Komandir cete bio je kapetan tada izvjesni Radonjcic rodom iz Paracina a najvise sam se druzio sa kapetanom prve klase Novakom Zelincevicem iz Modrice koji je ostavio najbolji utisak kao covjek i starjesina. Onme je vikendom vodio na svoju vikendicu u Smederevo kao zemljaka i desetara na svoj vinograd gdje sam mu farbao i lakirao objekat, a navece se vracao sa punim kesama grozdja u kasarnu u one objekte na ulazu iz grada sa gornje strane koje su licile kao barake vise tik uz kapiju na desnu stranu iz grada. Bas me interesuje sta je sa tim staresinama, mozda su i u penziji odavno…? Volio bi vidjeti te objekte i da mi neko kaze sta je tu sada i da li to vise i postoji, nostalgija neka…sta li. Koliko bilo tesko i koliko bilo discipline ipak lepo vreme boravka se ne moze tako zaboraviti, posebno drugarstvo koje je vladalo u to vreme tada. Pozdrav iskreno.

  1. Zdravo druže! I ja sam sluzio kao radio telegrafista u vezi 1985/86 kod kapetana Smilevskog i poručnika Pivića, položio II. klasu, osvojio 4. mesto na radio-telegrafskom takmičenju 1. armijske oblasti na Topčideru, BG i nisam bio primeran vojnik. : )

 21. KAKO SAM SAMO PAŽLJIVO OVO POGLEDALA, SRCE MI JE DRHTALO SVE VREME JER JE MOJ POKOJNI OTAC BORISLAV VITASOVIĆ BIO U POŽAREVCU U PERIODU 1960-62, A MOŽDA I NEŠTO PRE KOMADANT KASARNE, NADALA SAM SE UGLEDAĆU GA NA NEKOJ FOTOGRAFIJI!
  ALI OVO JE KASNIJI PERIOD.
  NEMA VEZE, DIVNO JE SVE TO ŠTO STE PRIKUPILI I SAČUVALI OD ZABORAVA, VELIKA I MOĆNA NARODNA ARMIJA!

 22. Dobar dan,

  kao prvo moram da se zahvalim Dimitriju na trudu i uspehu u vezi fotogfrafija. Kao drugo imam par informacija u vezi slika, slika 29. u sredin je Major Maric, sa leve strane najverovatnije Kapetan Vinaj. Slika sa Admiralom Mamulom, drugi oficir sa njegove leve strana Kapetan Brus, isti oficir na sledecoj slici na tenku. Kao Vojnik sam sluzio u mehanizovanoj pesadiji kod Kapetana Vinaja. Direktni staresina je bio vodnik Terzic koji je obozavao simulaciju atomskog napada uz suzavac i obaveznu masku (poligon mogila). Toliko nas je maltretirao da je jednom drugu toliko pozlilio da je povratio u masku. Terzica su za vreme rata dva puta za redom pogodili u bvp-u tako da mu je noga stradala. Jos cu da pogledem slike, ali toliko zasad.

  Pozdrav Vanja

 23. Pozdrav svima, svaka cast Dimitrije za ulozeni trud, ja sam sluzio vojsku u Pozarevcu 88/89 u PVO divizionu. Sto se tice slika jedino mi je poznat potporucnik Manic Goran na slici 33 koga znam licno posto smo iz istog grada (Leskovac) on naravno odavno nije u sluzbi, skinuo se vrlo brzo posle mene i da naravno prepoznajem kapetana Becirija sa slike 44, koji koliko ja znam zivi negde u Makedoniji i to koliko sam cuo jako tesko.

  pozdrav Nenad

 24. Velika je čast bila služiti vojni rok u Pitomačkoj četi PŠRO, I Armije, u Kasarni Veljko Dugošević. Ja sam imao tu čast 1976/77. Komandant čete je bio poručnik Branislav Lukić.

 25. Fotografija 43 Majtan Mihal, ljudina! Tak kasnije sam prepoznao i kapetana Trešnjara, pamtimo se sa terena Orešac avgust 1985. (Deliblatska peščara)!

 26. Neke ljude znam.
  Slika 31 desno major Petrusevski Zoran. Poginuo na Kosovu
  Slika 32 major Plavsic Mile, preminuo usled bolesti u Beogradu
  Slika 38 prvi s leva potpukovnik Talic Muarem ,preminuo u Pozarevcu
  Slika 43 s brkovima Majtan Mihal kapetan zadnje mesto boravka Pancevo
  Slika 45 Beciri Agim ,kapetan, napustio vojsku .Albanac koji je voleo Jugoslaviju

 27. Pozdrav svima!

  Javljam se iz Slovenije. U Požarevcu sam služio od jula 80, do marta 81 ( domača mi je bila kasana u Petrovcu na Mlavi), u Protivoklopnoj raketnoj jedinici ( POLK 9K11-maljutka). Ako se neko nađe, javi se. Mislim, da je bio komandir baterije kap. Đukić ( nisam siguran). Najvažnije što se događalo u to vreme u kasarni, bilo je prikazivanje novog, višeg standarda vojničjog života. Vrhunac bila je posjeta kasarne celog vrhovnog štaba tadašnje JNA, Svi vojnici smo gazili strojaka u mimohodu pored bine, kde je stao kompletan generalštab. To ču zapamtiti zauvjek. Pored toga u kasarni su snimili film o vojničkom životu. Mnogo smo se smijali prilikom posmatranja snimanja filma.

 28. generacija Avgust 84, kasarna Velko Dugosevic, komandir kap. Vinaji Miroslav.
  pozdrav – vojnik Zoran Chagoroski – Skoplje (harmonika u orkestru Mladi Krajisnik 1984-1985)

 29. Jako lijepe slike,služio şam vojn iu rok u Požarevvccu 1980 godine,prva generacija studenata vojnika,naviru sjećanja i uspomene.Hvala puno i veliki pozdrav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *